TURK, P. Pod površino polnoročajnih mečev železnodobne dolenjske skupine. Arheološki vestnik, Ljubljana, Slovenija, v. 71, 2020. DOI: 10.3986/AV.71.20. Disponível em: https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/8804. Acesso em: 22 maj. 2022.