Črešnar M.; Mušič B.; HORN, B.; VINAZZA, M.; LESKOVAR, T.; HARRIS, S. E.; BATT, C. M.; DOLINAR, N. Interdisciplinarne raziskave železarskega središča Cvinger pri Dolenjskih Toplicah iz starejše železne dobe. Arheološki vestnik, Ljubljana, Slovenija, v. 71, 2020. DOI: 10.3986/AV.71.19. Disponível em: https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/8803. Acesso em: 28 maj. 2022.