Božič D.; GASPARI, A.; PIRKMAJER, D. Poznohalštatska grobova s Kovka nad Hrastnikom v Zasavju. Arheološki vestnik, Ljubljana, Slovenija, v. 71, 2020. DOI: 10.3986/AV.71.18. Disponível em: https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/8802. Acesso em: 6 jul. 2022.