NICHOLLS, R. A.; BUCKBERRY, J.; Črešnar M.; ARMIT, I.; MASON, P.; KOON, H. Interdisciplinarna študija človeških ostankov s starejšeželeznodobnega grobišča v Zagorju ob Savi. Arheološki vestnik, Ljubljana, Slovenija, v. 71, 2020. DOI: 10.3986/AV.71.17. Disponível em: https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/8801. Acesso em: 28 maj. 2022.