GRAHEK, L.; Kovač O. Podzemelj – železnodobno središče v Beli krajini v luči novih raziskav. Arheološki vestnik, Ljubljana, Slovenija, v. 71, 2020. DOI: 10.3986/AV.71.15. Disponível em: https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/8799. Acesso em: 4 jul. 2022.