MASON, P.; Mlekuž Vrhovnik D.; Udovč K. Poselitev Bele krajine v prvi polovici 1. tisočletja pr. n. št. v luči novih raziskav. Arheološki vestnik, Ljubljana, Slovenija, v. 71, 2020. DOI: 10.3986/AV.71.14. Disponível em: https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/8798. Acesso em: 7 jun. 2023.