Teržan B. Dolenjska halštatska skupina: Uvodnik in kratek oris. Arheološki vestnik, Ljubljana, Slovenija, v. 71, 2020. DOI: 10.3986/AV.71.12. Disponível em: https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/8796. Acesso em: 4 jul. 2022.