TeržanB. Dolenjska halštatska skupina: Uvodnik in kratek oris. Arheološki vestnik, v. 71, 1 jul. 2020.