BOSCHIN, F. Ostanki velikih sesalcev holocenske starosti iz jame Stenašca/Grotta dell’Edera na Tržaškem Krasu (izkopavanja v letih 1990–2001). Arheološki vestnik, Ljubljana, Slovenija, v. 71, 2020. DOI: 10.3986/AV.71.11. Disponível em: https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/8794. Acesso em: 6 jul. 2022.