MODRIJAN, Z.; Strmčnik Gulič M. Sv. Jurij na Legnu – zgodnjesrednjeveška cerkev in grobišče. Arheološki vestnik, Ljubljana, Slovenija, v. 71, 2020. DOI: 10.3986/AV.71.10. Disponível em: https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/8793. Acesso em: 6 jul. 2022.