MILAVEC, T.; Šmit Z. Analize stekla s poznoantične višinske postojanke Korinjski hrib nad Velikim Korinjem. Arheološki vestnik, Ljubljana, Slovenija, v. 71, 2020. DOI: 10.3986/AV.71.09. Disponível em: https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/8792. Acesso em: 6 jul. 2022.