KAINRATH, B.; GRABHERR, G.; GUGL, C. Burgbichl pri Irschnu na avstrijskem Koroškem: Poznoantično višinsko utrjeno naselje z zgodnjekrščansko cerkvijo. Arheološki vestnik, Ljubljana, Slovenija, v. 71, 2020. DOI: 10.3986/AV.71.08. Disponível em: https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/8791. Acesso em: 30 mar. 2023.