MAVER, A.; Županek B.; GUTMAN LEVSTIK, M.; SKABERNE, D.; DOLENEC, S. Rimski steber z rdeče barvanim ometom iz Emone. Arheološki vestnik, Ljubljana, Slovenija, v. 71, 2020. DOI: 10.3986/AV.71.07. Disponível em: https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/8789. Acesso em: 6 jul. 2022.