VOJVODA, M.; Redžić S. Zakladna najdba solidov iz hipogeuma z viminacijske nekropole Pećine (Srbija). Arheološki vestnik, Ljubljana, Slovenija, v. 71, 2020. DOI: 10.3986/AV.71.06. Disponível em: https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/8788. Acesso em: 28 maj. 2022.