WoźniakM. Nove najdbe fibul vrste Jezerine iz Poljske. Arheološki vestnik, v. 71, 1 jul. 2020.