KRAMBERGER, B. Sledovi poselitve iz zgodnje bakrene dobe v Hočah. Arheološki vestnik, Ljubljana, Slovenija, v. 71, 2020. DOI: 10.3986/AV.71.02. Disponível em: https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/8783. Acesso em: 25 maj. 2022.