TURK, M.; TURK, I. Orinjasjenske koščene konice iz Potočke zijalke: Razlaga novih rezultatov morfometrične statistične analize. Arheološki vestnik, Ljubljana, Slovenija, v. 71, 2020. DOI: 10.3986/AV.71.01. Disponível em: https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/8782. Acesso em: 6 jul. 2022.