MiškecA. Peter Kos, Andrej Šemrov: Rimski novci in kontramarke iz 1. stoletja / Roman Imperial Coins and Countermarks of the 1st Century: Augustus-Traianus, 1995. Arheološki vestnik, n. 53, 1 jan. 2002.