VeluščekA.; ČufarK. Dendrokronološke raziskave kolišč na Ljubljanskem barju - stanje 2001. Arheološki vestnik, n. 53, 1 jan. 2002.