TERŽANB. Štajersko-panonska halštatska skupina. Uvodnik in kratek oris. Arheološki vestnik, v. 70, 12 okt. 2019.