Teržan B. Kristina Mihovilić (1951–2022). Arheološki vestnik, Ljubljana, Slovenija, v. 74, p. 651–653, 2023. Disponível em: https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/13176. Acesso em: 24 jun. 2024.