OGRIN, M. Sledovi obljudenosti v visokogorju Bohinja v starejši železni dobi – nove raziskave. Arheološki vestnik, Ljubljana, Slovenija, v. 74, p. 633–646, 2023. DOI: 10.3986/AV.74.21. Disponível em: https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/13173. Acesso em: 24 jul. 2024.