Škvor Jernejčič B.; Vojaković P. Grobišča iz starejše železne dobe v Ljubljani. Različni načini pokopa kot kazalci heterogenih prazgodovinskih družbenih identitet. Arheološki vestnik, Ljubljana, Slovenija, v. 74, p. 591–632, 2023. DOI: 10.3986/AV.74.20. Disponível em: https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/13171. Acesso em: 7 dec. 2023.