ZUPAN, M.; FABEC, T.; LAHARNAR, B. Kopa nad Kompoljami pri Lukovici: gradišče in grobišče iz starejše železne dobe. Arheološki vestnik, Ljubljana, Slovenija, v. 74, p. 505–530, 2023. DOI: 10.3986/AV.74.18. Disponível em: https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/13169. Acesso em: 13 jun. 2024.