Železnikar J. Mengeš v pozni prazgodovini. Arheološki vestnik, Ljubljana, Slovenija, v. 74, p. 469–481, 2023. DOI: 10.3986/AV.74.16. Disponível em: https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/13167. Acesso em: 30 nov. 2023.