BREZIGAR, B. Železnodobni gomili na Godeško-Reteških dobravah pri Škofji Loki. Arheološki vestnik, Ljubljana, Slovenija, v. 74, p. 443–467, 2023. DOI: 10.3986/AV.74.15. Disponível em: https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/13166. Acesso em: 18 jun. 2024.