BITENC, P. Prazgodovinsko grobišče na Pristavi na Bledu. Raziskave v letih 1975–1978. Arheološki vestnik, Ljubljana, Slovenija, v. 74, p. 385–427, 2023. DOI: 10.3986/AV.74.13. Disponível em: https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/13164. Acesso em: 30 nov. 2023.