Teržan B. Gorenjska v halštatskem obdobju: Uvodnik in kratek oris. Arheološki vestnik, Ljubljana, Slovenija, v. 74, p. 333–352, 2023. DOI: 10.3986/AV.74.11. Disponível em: https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/13152. Acesso em: 24 jul. 2024.