Šmid K. Lizipovski zgledi pri dveh rimskih petovionskih reliefih. Arheološki vestnik, Ljubljana, Slovenija, v. 74, p. 315–329, 2023. DOI: 10.3986/AV.74.10. Disponível em: https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/13148. Acesso em: 24 jun. 2024.