RIHTER, J. Stratigrafsko najstarejši zgodnjesrednjeveški grobovi in začetek pokopavanja na grobišču Župna cerkev v Kranju. Arheološki vestnik, Ljubljana, Slovenija, v. 74, p. 263–308, 2023. DOI: 10.3986/AV.74.08. Disponível em: https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/13146. Acesso em: 18 jun. 2024.