Pavletič K. Družbena struktura na primeru poznoantičnih grobišč v Sloveniji. Arheološki vestnik, Ljubljana, Slovenija, v. 74, p. 241–262, 2023. DOI: 10.3986/AV.74.07. Disponível em: https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/13145. Acesso em: 23 feb. 2024.