TRATNIK, V.; KARO, S. Vzhodni Goti v Sloveniji? Raziskave grobišča iz obdobja pozne antike v Mirnu, zahodna Slovenija. Arheološki vestnik, Ljubljana, Slovenija, v. 74, p. 201–240, 2023. DOI: 10.3986/AV.74.06. Disponível em: https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/13144. Acesso em: 22 jul. 2024.