Ložnjak Dizdar D.; METZNER-NEBELSICK, C.; Rajić Šikanjić P.; BARBIR, A.; Fileš Kramberger J. K. Grobova iz Batine kot primera ekonomske vloge in družbenega statusa žensk ob Donavi v starejši železni dobi. Arheološki vestnik, Ljubljana, Slovenija, v. 74, p. 161–188, 2023. DOI: 10.3986/AV.74.04. Disponível em: https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/13117. Acesso em: 13 jun. 2024.