PAVLIN, P.; Stipančić P. Bronastodobni depo iz Gorenjega Suhadola v Gorjancih. Arheološki vestnik, Ljubljana, Slovenija, v. 74, p. 125–160, 2023. DOI: 10.3986/AV.74.03. Disponível em: https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/13115. Acesso em: 21 jul. 2024.