KRAMBERGER, B.; Lubšina Tušek M.; TOLAR, T. Naselbina iz poznega neolitika in zgodnje bakrene dobe v Stopercah (Haloze). Arheološki vestnik, Ljubljana, Slovenija, v. 74, p. 39–124, 2023. DOI: 10.3986/AV.74.02. Disponível em: https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/13114. Acesso em: 18 jun. 2024.