TURK, M.; TURK, J. O pomenu jame Divje babe I za stratigrafijo, sedimentologijo in kronologijo jamskih paleolitskih najdišč v Sloveniji. Arheološki vestnik, Ljubljana, Slovenija, v. 74, p. 7–38, 2023. DOI: 10.3986/AV.74.01. Disponível em: https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/13113. Acesso em: 18 maj. 2024.