VITRI, S.; CORAZZA, S. Pozzuolo del Friuli in osrednja Furlanija v razviti fazi železne dobe (700–480 pr. n. št.). Arheološki vestnik, Ljubljana, Slovenija, v. 73, p. 617–651, 2022. DOI: 10.3986/AV.73.17. Disponível em: https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/10971. Acesso em: 18 jun. 2024.