BRATINA, P. Grašišče nad Grgarjem – utrjeno naselje iz starejše železne dobe. Arheološki vestnik, Ljubljana, Slovenija, v. 73, p. 471–505, 2022. DOI: 10.3986/AV.73.12. Disponível em: https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/10965. Acesso em: 25 sep. 2023.