MLINAR, M.; TECCO HVALA, S. Poselitvena slika posoške/svetolucijske skupine – nova najdišča in spoznanja. Arheološki vestnik, Ljubljana, Slovenija, v. 73, p. 397–469, 2022. DOI: 10.3986/AV.73.11. Disponível em: https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/10964. Acesso em: 23 jun. 2024.