DJURIĆ, B.; GALE, L.; BRAJKOVIČ, R.; BEKLJANOV ZIDANŠEK, I.; HORN, B.; LOZIĆ, E.; MUŠIČ, B.; VRABEC, M. Kamnolom apnenca v Podpeči pri Ljubljani in njegovi izdelki. Arheološki vestnik, Ljubljana, Slovenija, v. 73, p. 155–198, 2022. DOI: 10.3986/AV.73.06. Disponível em: https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/10957. Acesso em: 23 jun. 2024.