MIHEVC, A. Neolitske risbe v jami Bestažovci na Krasu. Arheološki vestnik, Ljubljana, Slovenija, v. 73, p. 29–47, 2022. DOI: 10.3986/AV.73.02. Disponível em: https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/10938. Acesso em: 15 jul. 2024.