ŽELEZNIKAR J. Mirina Cvikl Zupančič (1938–2020). Arheološki vestnik, Ljubljana, Slovenija, v. 72, p. 551–552, 2021. Disponível em: https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/10236. Acesso em: 4 jul. 2022.