BAVDEKA. Notranjska v pozni bronasti in starejši železni dobi. Arheološki vestnik, v. 72, p. 263-308, 13 jun. 2021.