LeghissaE. Kulturna in časovna umestitev poznobakrenodobne ljubljanske kulture na Dežmanovih koliščih pri Igu. Arheološki vestnik, v. 72, p. 7-52, 13 jun. 2021.