Guštin, M. (2020). Rosa Roncador: Celti e Reti, 2017. Arheološki Vestnik, 71. Pridobljeno od https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/8812