Guštin, M. (2020). Giuliano Righi (1937–2019). Arheološki Vestnik, 71. Pridobljeno od https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/8806