Murgelj, I. (2020). Nove risbe figuralnih upodobitev na situlah z Vač in Magdalenske gore ter iz Valične vasi. Arheološki Vestnik, 71. https://doi.org/10.3986/AV.71.21