Božič D., Gaspari, A., & Pirkmajer, D. (2020). Poznohalštatska grobova s Kovka nad Hrastnikom v Zasavju. Arheološki Vestnik, 71. https://doi.org/10.3986/AV.71.18