Nicholls, R. A., Buckberry, J., Črešnar M., Armit, I., Mason, P., & Koon, H. (2020). Interdisciplinarna študija človeških ostankov s starejšeželeznodobnega grobišča v Zagorju ob Savi. Arheološki Vestnik, 71. https://doi.org/10.3986/AV.71.17