Murko, M., & Draksler, M. (2020). Nove najdbe iz starejše železne dobe iz Zagorja ob Savi in Save pri Litiji. Arheološki Vestnik, 71. https://doi.org/10.3986/AV.71.16